ศาลจังหวัดเชียงคำ
Chiang kham Provincial Court
News
ศาลจังหวัดเชียงคำจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้วยการปลูกต้นไม้ ในโอกาสครบรอบปีที่ 139 แห่งการสถาปนาศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดเชียงคำ จัดประชุมปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID -19) คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ เข้าแสดงความยินดีกับ นายพินิจ บุญประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเทิง ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงคำ เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่ ศาลจังหวัดเชียงคำให้การต้อนรับ นายพินิจ บุญประเสริฐ เนื่องในโอกาสที่ได้ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ ประกาศศาลจังหวัดเชียงคำ เรื่อง มาตราการเกี่ยวกับระบบการรักษาความปลอดภัย

แบนเนอร์ ปชส.(อัพเดท)- ประชาสัมพันธ์ ระบบงาน

 

+

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
แจ้งปัญหาข้อขัดข้องในการติดต่อราชการ

image
image
image
image
image
image