ศาลจังหวัดเชียงคำ
Chiang kham Provincial Court
News
ศาลจังหวัดเชียงคำ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความรู้ ความเข้าใจ และการซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ศาลจังหวัดเชียงคำ ร่วมให้การต้อนรับพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของพระราชทาน ศาลจังหวัดเชียงคำ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ศาลจังหวัดเชียงคำ จัดโครงการ “ศาลยุติธรรมร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา” ศาลจังหวัดเชียงคำ ร่วมโครงการพะเยารวมน้ำใจบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

ลิงค์ห้องพิจารณาคดีที่ 6 ลิงค์ห้องพิจารณาคดีที่ 7
https://meet.google.com/odo-cwkz-kga https://meet.google.com/vgu-ezgi-wdb

  

หากท่านไม่ทราบห้องพิจารณาคดีหรือต้องการตรวจสอบข้อมูลคดี เช่น วัน เวลานัด ผลการส่งหมาย ฯลฯ กรุณาคลิ๊กระบบติดตามสำนวนคดี...

แบนเนอร์ ปชส.(อัพเดท)- ประชาสัมพันธ์ ระบบงาน

+

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
แจ้งปัญหาข้อขัดข้องในการติดต่อราชการ

image
image
image
image
image
image